Današnja prelomna sodba potrjuje pet ključnih načel.

1. Identiteta Evropske unije temelji na vrednotah pravne države in solidarnosti.
2. Spoštovanje teh vrednot je ključno za zaupanje med državami.
3. Članice morajo spoštovati skupne vrednote ne le ob vstopu, ampak ves čas članstva v Uniji.
4. Unija mora biti sposobna zavarovati finančne interese. V primeru nespoštovanja prava je upravljanje z evropskim denarjem resno ogroženo.
Mehanizem pogojevanja evropskega denarja ne presega pristojnosti Unije.
5. Pravna država je ena od temeljnih vrednot Evropske unije. Kar pomeni, da mora vlade zavezovati pravo in da ne smejo sprejemati samovoljnih odločitev. Državljani pa morajo imeti možnost, da njihove odločitve podajo v presojo neodvisnim sodiščem.

Zgodovinska sodba Sodišča EU jasno zavrača argumente samovoljnih avtoritarnih voditeljev Morawieckega, Orbana in Janše ter ponovno vrača moč in vpliv evropskim državljanom. Danes je velik dan za Evropsko unijo!

Vir fotografije: socialistsanddemocrats.eu