Številni zbrani, med njimi evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD), so sklenili živo verigo med postajo javnega prometa Droits de l'Homme (človekove pravice) in stavbo Evropskega parlamenta, s čimer so simbolično pokazali, da morajo biti človekove pravice vedno v ospredju evropskih politik, še zlasti ko gre za vprašanja, povezana z migracijami in človeškimi usodami.

Ob akciji, ki v tednu solidarnosti poteka na pobudo več mednarodnih nevladnih človekoljubnih organizacij in evropskih poslancev, je Tanja Fajon, sicer članica Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), pristojnega za migracijsko politiko, dejala: "Nedopustno je, da na našem domačem pragu vsak dan izgubljajo življenja ljudje, ki želijo v upanju po boljšem življenju, miru in varnosti doseči Evropo. Nedopustno je, da so žrtve posledica vojn in nemirov. Nedopustno je, da so meje Evrope vojaško zastražene in neprepustne. Nedopustno je, da se nam še vedno dogajajo Lampeduse. Nedopustno je tudi, da Evropa še vedno ni našla celovitih rešitev in odgovor na tovrstna vprašanja. Nedopustno je, da za te primere še vedno nimamo vzpostavljenega trajnega solidarnostnega mehanizma, zato sama pri svojem delu nenehno opozarjam na napake in pomanjkljivosti ter si močno prizadevam za prave rešitve. Veseli me, da sem lahko danes del te pobude, saj si ne moremo in ne smemo več zatiskati oči, pač pa moramo ukrepati. Tukaj in zdaj!"