Parlamentarke in parlamentarci različnih strank in članice in člani izvršilnih organov teh strank se bodo
v četrtek, 14. junija, ob 12.30 v Centru Evropa na Dalmatinovi 4
z gostiteljicama pogovarjali o položaju in zastopanosti žensk v odločevalskih organih: kako se izziva premajhne zastopanosti žensk v organih političnega in ekonomskega odločanja lotevajo v EU in kako si z vrednotami, politikami in programi EU na tem področju lahko pomagajo stranke v državah, ki se v EU še vključujejo.