»Žensko vprašanje v luči migracij je bilo zelo dolgo zapostavljeno. Šele v zadnjem času smo začeli intenzivneje govoriti o posebnem položaju deklet in žensk, ki  - skupaj z otroki – predstavljajo izjemno ranljivo skupino. Poleg običajnih težav, zaradi katerih so prisiljene v migracije, se žal srečujejo še s številnimi drugimi zelo resnimi grožnjami, kot so seksualno nadlegovanje, prostitucija, trgovina z belim blagom,« je povedala poslanka.

Pojasnila je, kako si za vzpostavitev boljših razmer za ženske prizadeva skupina socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu. »Zelo pomembno je vzpostaviti celovito podporo, ki vključuje izobraževanje ljudi, ki z ženskami komunicirajo, kot tudi izobraževanje prizadetih begunk. V azilnih postopkih bi morali z ženskami ravnati z vso potrebno obučutljivostjo, jim nuditi psihološko podporo in skrb za njihove otroke. Zelo pomembno je tudi informiranje javnosti,« je dejala.

Sicer pa je bila zelo kritična do evropskih voditeljev: "Svojega dela preprosto ne opravljajo. Potrebujemo delujoče skupno evropsko upravljanje z migracijami. Problemov ne smemo pometati pod preprogo, temveč se z njimi ukvarjati. Begunska kriza ni kriza zaradi prišlekov, temveč zaradi neučinkovitosti EU politik in institucij!"

Ob tem je posebej poudarila tudi problematiko vračanja begunk v tako imenovane »varne države«. "Pri odločanju o vračanju bi morali bolj odločati po posameznih primerih in presojati okoliščine. Država, ki je varna za moškega, namreč ni nujno varna tudi za žensko,« je pojasnila Tanja Fajon.