»Socialisti in demokrati s komisarjem Fransom Timmermansom, zavezanemu varovanju planeta, prevzemamo veliko odgovornost zaščite prihodnjih generacij. Zavedati pa se moramo, da lahko rezultate dosežemo samo s skupnimi aktivnostmi in ozaveščenostjo vseh - na ravni posameznikov in organizacij ter s trdno zakonodajno in izvedbeno podporo držav.

Slovenija je v marsičem lahko zgled varovanja okolja: imamo trden okvir prehoda v krožno gospodarstvo, imamo visoko stopnjo ločenega zbiranja in recikliranja odpadkov, smo ena od redkih članic, ki ima obvezna zelena javna naročila, imamo enega največjih deležev prihodkov od okoljskih davkov v BDP. Veliko nalog pa nas še čaka - predvsem glede rasti deleža obnovljive energije in zmanjšanja škodljivih izpustov.

Socialni demokrati v Sloveniji smo na svojem nedavnem kongresu zavzeli jasno stališče: zmanjšati prepad med podnebno in energetsko realnostjo s premišljenimi, a hitrimi odločitvami in z ambicioznimi cilji, kajti okolje ne čaka in polovični cilji niso dovolj. Pri tem bomo vztrajali.«

 

FOTO: EkoGlobal.net