Spoštovani kolegi!


Koliko spornih zakonov naj še sprejme Poljska, preden vsem postane jasno, da drsi v nevarno smer »avtokratske demokracije«? Koliko temeljnih pravic naj še potepta svojim, našim, EU državljanom, preden se bomo strinjali, da gre za kapljo čez rob? In koliko časa bomo še ‘spremljali razvoj dogodkov’ v Varšavi, 'prijazno opozarjali' in 'močno obsojali', preden odločno ukrepamo in končno sprožimo 7. člen Pogodbe o EU?


Pravilo je preprosto: če ne spoštuješ hišnega reda EU, ne moreš soodločati o tem, kakšen naj ta bo. Kajti Evropska unija ni zgolj gospodarska, temveč tudi politična in ideološka družina. Zato ni pravično, da država na eni strani ustvarja gospodarski napredek na račun EU denarja, na drugi strani pa ne spoštuje temeljnih pogodb in se igra z vladavino prava.


Zato pozivam, da se skrajno resno zavzamemo za sprožitev 7. člena, države članice pa naj resno premislijo o pomenu pravne države za prihodnost naše Unije. Nevaren trend odmikanja od vladavine prava in premikanja k vladavini nacionalizma, populizma, nestrpnosti in iracionalnosti bo dolgoročno razdrl naše temelje. In če ne bomo odločno ukrepali zdaj, se bojim, da poti nazaj ne bo.