Ljudsko štetje je staro kot človeštvo. Uporablja se za različne statistike in omogoča različne interpretacije.
Z razvojem demokracije, novih tehnologij in družbenih spoznanj taka štetja postajajo vse bolj preštevanje Zemljanov in vse manj pozornosti je ob tem posvečeno religiozni, etnični, seksualni in drugim pripadnostim oziroma usmerjenostim ljudi. Kajti – bi nas v globaliziranem, pisanem svetu to resnično moralo do potankosti zanimati? Tak moderen, učinkovitejši in cenejši način popisa v EU uporabljajo Nizozemska, Danska, Finska, tudi Slovenija.
In potem v Italiji skrajno nazadnjaški Matteo v posmeh Evropski uniji, temeljnim pravicam, italijanski ustavi in evropskemu pravu nenadoma napove - cenzus Romov. Da je mera polna, ob omembi izgona lakonično doda, da pa italijanskih Romov žal ne bo mogel izgnati.
Kdor v tem ne prepozna hude nevarnosti, naj znova pregleda zgodovinske učbenike. Že samo italijanska zgodovina je dovolj povedna.
Pod pritiskom javnosti in potem, ko mu celo desničarski kolegi niso pritegnili, je Salvini skušal nekoliko omiliti svoje izjave. Preveč prozoren poskus. Danes Romi, jutri invalidi, nato ves svet.
Spoštovani kolegi, dragi Evropejci, taka napoved s strani človeka, ki je poleg vsega notranji minister ustanovne članice EU, je vredna takojšnjega ukrepanja.
Kajti ko bodo Matteo Salvini in njegova klika oblekli črne srajce, ne bo več ne elegance, ne smejanja ne demokratičnosti.
Bo samo še prepozno.
V imenu državljanov, ki so nas izvolili – prosim, zaustavimo ksenofobno retoriko, ki spominja na temačno obdobje italijanske zgodovine!

 

»Kaj pravim tistim, ki se bojijo te vlade?
Smo elegantni, smejimo se in smo demokratični.«
(Matteo Salvini, 2. junij 208)

 

vir fotografije: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/04/roma-on-the-margins-housing-rights-denied/