"Delim skrbi z vami glede možne povečane trgovine z ljudmi, posebej za namene spolnega izkoriščanja, med velikimi športnimi dogodki", je v odgovoru na pismo vodje Evropskih socialistov Sergeju Stanishevu in evropskih poslank (S&D) Zite Gurmai in Tanje Fajon zapisala evropska komisarka za državljanske svoboščine in notranje zadeve Cecilia Malmström.

"Evropska unija temu pripisuje veliko pozornost in je sprejela že vrsto ukrepov", je zapisala komisarka in spomnila, da morajo države članice do 6. marca prihodnje leto prevzeti novo direktivo o trgovini z ljudmi, ki je bila sprejeta marca lani. Ta predlaga praktične ukrepe, ki odgovarjajo na glavne izzive EU v naslednjih petih letih na področju človekovih pravic.

"Komisija je bila v tesnih stikih s poljskimi in ukrajinskimi oblastmi med evropskim nogometnim prvenstvom, kar smo od nje tudi zahtevali", pa je opozorila poslanka Tanja Fajon, a dodala, da v odgovoru komisarke "žal ni nobenih podatkov in pojasnil o uspešnosti slednjih v zatiranju trgovine z ljudmi med prvenstvom. Počakati bomo morali na ugotovitve študije, ki jo je financirala UEFA, o prostituciji in trgovini z ljudmi v okviru EURO 2012."

Komisarka Malmströmova je opozorila še na pomembno vlogo, ki so jo v podpori poljskim in ukrajinskim oblastem odigrale agencije EU, kot sta Frontex, ki je pomagal z nadzorom zunanjih meja in Europol, ki je podprl številne projekte v boju proti organiziranemu kriminalu.

"Organizirati bi morali vsesplošno evropsko kampanjo osveščanja najbolj ranljivih skupin, kot so ženske in otroci, domači delavci, delavci brez papirjev, romske skupnosti in ki bi zadevale okoliščine, kot so tudi veliki športni dogodki. Začele so se olimpijske igre v Londonu. Ljudje, ki so izpostavljeni tveganjem, morajo poznati svoje pravice, zaščititi jih moramo pred izkoriščanjem, ker so sami v tovrstnih situacijah pogosto nemočni. Nujno je, da organi v Londonu, ki so pristojni za varnost in zaščito ljudi, v tednih olimpijskih iger še posebej okrepijo sodelovanje", pa je še dejala Tanja Fajon, sicer članica odbora EP za človekove pravice.