Petra Kammerevert v svojem obvestilu komisarki za kulturo Mariyi Gabriel in komisarju za notranji trg Thierryju Bretonu sporoča, da vlada Janeza Janše od začetka svojega nastopa blokira večji delež finančnih transferjev državnega proračuna, namenjenih Slovenskemu filmskemu centru, ki je javna agencija Republike Slovenije. S tem se še dodatno  povečuje gospodarski pritisk na organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo s filmsko produkcijo in razširjanjem. Kammerevert je izrazila prošnjo, da vlada v stiku s komisarji, odgovornimi za evropski kulturni in ustvarjalni sektor, poišče rešitve za to nevzdržno situacijo, in opozarja, da so takšni vladni ukrepi v nasprotju z evropskimi prizadevanji za podporo kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju med pandemijo COVID-19, evropskim demokratičnim vrednotam in ustvarjalni svobodi. 

 

»Kljub prošnjam predsednik vlade in minister za kulturo še vedno nista reagirala in filmski ustvarjalci niso dobili izplačil, četudi so nekateri pogodbe podpisali že pred leti in je delo že zaključeno. Gre za več kot 30 celovečercev, nekateri so v mednarodnih koprodukcijah, producenti pa ne morejo izpolniti svojih finančnih obveznosti. Do sedaj edini nasvet ministra Simonitija ustvarjalcem je bil, naj uporabijo pravne poti. Resnično upam, da bomo čim prej rešili zaplet in da bo vlada odpravila blokado, ki močno bremeni filmske delavce,« je pismo kolegice pospremila Tanja Fajon.