Na prvem delu posveta je beseda tekla o politični participaciji šest mesecev pred evropskimi volitvami, o razlogih, zakaj je participacija v Sloveniji razmeroma nizka, in kako motivirati državljane k aktivnejšemu družbeno-političnem angažmaju. Poslanka Fajon je dejala: "Občutek oddaljenosti Bruslja in evropskih politik – tudi Evropskega parlamenta, ki je neposredno izvoljena institucija – od državljanov nastaja deloma zaradi medijev, ki evropskih vsebin ne predstavljajo na pravi način, deloma zaradi zapletenosti EU postopkov in birokratskega jezika EU. Vsak poslanec je odgovoren za svojo transparentnost, po najboljših močeh vzpostavlja stik z državljani in s svojim delovanjem skrbi za svoj politični ugled."

Razprava o politični participaciji se je dotaknila tudi mladih, pri katerih je neaktivnost še toliko bolj skrb vzbujajoča. "Mlada generacija je danes zelo izobražena, a vendar premalo aktivna. V težkih časih je treba biti inovativen," je povedala poslanka.

Pred posvetom o politični participaciji je poslanka sodelovala na konferenci v organizaciji Štajerske gospodarske zbornice "Podjetnost je ženskega spola". V uvodnem delu konference je predstavila svojo karierno pot in izzive, s katerimi se srečuje kot ženska v politiki. Kot zagovornica pravic za ženske in večje vključenosti žensk v politiko je poslanka ženskemu občinstvu namenila spodbudne besede glede usklajevanja številnih vlog, ki jih ženske opravljajo, in poudarila pomen vztrajnosti na zasebni in poklicni poti.