Državljanke in državljani, volivke in volivci!

Neugodne demografske razmere, prezgodnje upokojevanje, pozen vstop mladih na trg dela ter gospodarska in finančna kriza, ki slabi položaj pokojninskih blagajn zaradi večje brezposelnosti, niso posebnost Slovenije, temveč stanje v Evropi. 

Delovna populacija se krči. Evropske države  - z levimi ali desnimi vladami -  so se že odzvale in se še odzivajo: v kar 19 članicah EU je povprečna starost ob izstopu s trga dela že do skoraj pet let višja kot v Sloveniji.

Ne pretvarjajmo se, da nas demografski in drugi trendi ne zadevajo ali zadevajo manj kot druge. Prenehati moramo verjeti, da bomo pokojninsko reformo v prihodnosti ali pod drugo vlado morda naredili veliko bolje in za ljudi ugodneje.

Reforma je nuja in potreba današnjega časa, zato je povsod v Evropi sprejeta kot neizogibna.

Ne uvaja nobenih radikalnih sprememb pokojninskega sistema in krepi medgeneracijsko solidarnost, saj zmanjšuje obremenitve mladih generacij.


Zato poslanci v Evropskem parlamentu Tanja Fajon (S&D/SD), Mojca Kleva (S&D/SD), Jelko Kacin (ALDE/LDS) in Ivo Vajgl (ALDE/Zares) podpiramo pokojninsko reformo in pozivamo državljanke in državljane, naj ne nasedajo populizmu, temveč z razumom odločijo o naši in prihodnosti naših otrok in glasujejo ZA reformo.

 Video Tanjine podpore referendumu.