Pri tem predlagata, da EU koordinirano pristopi tudi k drugim oblikam pomoči, denimo pri evakuaciji prebivalstva in živali, zagotavljanju začasnih bivališč, obnovi domov, infrastrukture, flore in favne.

Posledice naravne nesreče so katastrofalne, saj je po sedanjih ocenah na prizadetih območjih umrla že več kot tretjina živalstva, zaradi izgube habitata je že resno ogroženo tudi preživetje koale.

Po prepričanju SD so požari v Avstraliji še eno v vrsti kritičnih opozoril, ki kažejo na posledice neukrepanja proti podnebni krizi in s tem ponovno opominjajo na nujnost kolektivne akcije, spremembe načina življenja, upravljanja virov in odnosa do narave in vseh živih bitij tega planeta. Zato morajo biti varovanje okolja, boj proti podnebnim spremembam in mednarodna solidarnost ključne prioritete mednarodne skupnosti in s tem tudi Slovenije pri odzivanju na katastrofe, kot so požari v Avstraliji. Pri tem niso dovolj izrazi solidarnosti in načelno sočutje, ampak je potrebno skupno ukrepanje in tudi proaktivna vloga Slovenije, poudarjajo v SD, in pozivajo k mednarodni solidarnosti za pomoč Avstraliji v boju proti požarom.

Pobudo slovenski vladi je danes vložila tudi poslanska skupina SD v Državnem zboru, ki poudarja, da ima Slovenija enega najboljših sistemom zaščite in reševanja z razvejano mrežo prostovoljskega gasilstva. Zato je poslanec Matjaž Nemec v njenem imenu vladi predlagal, naj Slovenija Avstraliji ponudi pomoč prostih kapacitet sistema zaščite in reševanja v boju proti katastrofalnim požarom. SD vladi predlaga tudi, naj podpre nevladne organizacije pri zagotavljanju sekundarne pomoči Avstraliji za sanacijo posledic požarov, denimo s pogozdovanjem, obnovo, zaščito živalskih in rastlinskih vrst. Vladi predlaga, da tudi znotraj Evropske unije sproži pobudo za skupno evropsko pomoč avstralskim oblastem pri gašenju požarov in sanaciji škode.