Poslanka je v svojem nagovoru pohvalila združenje ZZB NOV, ki skrbi za ohranjanje zgodovinskega spomina, in poudarila njegov pomen za mlade generacije.

"Prav je, da se poklonimo padlim borcem, žrtvam in vsem, ki so bili dovolj zavedni, da so se uprli potujčevanju, nacizmu in fašizmu. Ki so želeli svobodo, zaradi česar smo ostali slovenska dežela," je dejala poslanka.

Spregovorila je tudi o stanju v Evropski uniji in Sloveniji, ki imata premalo dgovornih političnih voditeljev in aktivnih državljanov.

"Po dolgih desetletjih miru, napredka in rasti demokratične, moderne in razmeroma pravične družbe je žal tudi za Evropo prišel čas, ko mir, enakopravnost in spoštovanje temeljnih človekovih pravic niso več povsem samoumevni. Kot humana družba lahko napredujemo samo z vizijo, v kateri se napredek ne meri z bogastvom kapitalskih elit in peščice, marveč z napredkom v vsakodnevnem življenju vsakega posameznika. In v kateri se ne oziramo v preteklost, marveč v prihodnost. Za to potrebujemo zrele, odgovorne voditelje in aktivne državljane. Trenutno obojih primanjkuje," je povedala.  

Primorce je pohvalila zaradi njihovega optimizma in sposobnosti, da se v dobrem in slabem znajo povezati, tudi zaradi svoje odprte, radožive narave.