"Spoštovani!

Danes, na pragu novega leta in novih načrtov, je čas za pozitivno energijo in optimizem. Zato govorim s polno mero vere v našo Evropsko unijo in z željo, da bi se zaupanje vanjo ponovno utrdilo pri državljanih

Ti si danes želijo več Evrope predvsem na področju varnosti – bodisi fizične bodisi ekonomske in socialne varnosti. Zagotavljanje varnosti je vse tesneje povezano s politikami na področjih, ki so trenutno v pristojnosti držav članic (tu mislim predvsem na socialo in zdravstvo), po drugi strani pa z upravljanjem z migracijami. Oboje je posledica spreminjajoče se demografske podobe Evrope in sveta, a iskanje skupnih evropskih rešitev bo po mojem mnenju v prihodnjih letih ključnega pomena. Varne se lahko počutimo samo v okolju, ki spoštuje demokratična pravila, ima posluh za posameznike in ki je solidarno. In to je naš največji izziv – ohraniti pri življenju temeljne vrednote in skladno z njimi živeti. Če boste, dragi voditelji, na prihajajočem vrhu upoštevali to vodilo, in če ga bomo, spoštovani kolegi, upoštevali tudi mi, bo leto 2018 dobro leto.

Srečno vsem!"