Mladi so se znaimali predvsem o prihodnosti EU in njeni vlogi v svetu, migracijah, vzponu populizma, brexitu, volilni pravici, zaposlovanju in spodbujanju podjetništva. Povedali so, da si že nabirajo neformalne delovne izkušnje z različnimi zaposlitvami preko študentskega servisa, večina pa si jih želi nabirati študijske, delovne in življenjske izkušnke tudi v tujini.

V raziskavi, ki so jo naredili na delavnicah, se je izkazalo, da je kar šestdeset odstotkov dijakov zaskrbljenih nad obstojem EU. "To je signal, ki potrjuje nujnost povezovanja. Samo skupaj lahko premagujemo izzive,« je poudarila Tanja Fajon.

Zelo pomembno je, da mladi na priložnosti ne čakajo, temveč so aktivni in inovativni. "Bodite pogumni in drzni, sledite svojim sanjam in naj vas ovire ne prestrašijo,« jih je pozvala poslanka. "Konkurenca je močna, zato štejeta vsako znanje in vsaka izkušnja."

Organizator dogodka je bil Zavod Nefiks in Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani.