raziskovalci, praktikanti, prostovoljci in varuške, ki si za svojo karierno pot izberejo Evropo, imajo s prenovljenimi in poenotenimi pravili na voljo enostavnejše in hitrejše postopke za pridobitev vize ali dovoljenja za vstop, obenem pa so bolje zaščiteni.

Omenjena skupina je bila namreč zaradi pomanjkljive pravne zaščite pogosto žrtev izkoriščanja. Varuške do sedaj sploh niso uživale nikakršnega pravnega varstva in z njihovo vključitvijo v prenovljena pravila, smo Socialisti in demokrati dosegli veliko zmago,» je poudarila poslanka.

Nova pravila bodo mladim omogočala tudi več mobilnosti za potovanja znotraj Unije, možnost opravljanja dela in raziskovanja ob študiju ter možnost, da po zaključku študija še eno leto ostanejo v Evropi. Več pravic pa bodo po novem uživali tudi njihovih družinski člani.

»Evropa si še vedno ni povsem opomogla od posledic gospodarske krize in demografska slika ostaja nespremenjena. Zaradi zapletenih in dolgih birokratskih postopkov ter skromnih investicij v razvoj, raziskovanje in izobraževanje zaostajamo za najrazvitejšimi svetom v privabljanju mladih talentov. S tem zapravljamo velik potencial, ti pa zato odhajajo drugam.

Prepričana sem, da bodo posodobljena pravila pozitivno vplivala na kulturne, znanstvene in socialne čezmejne vezi ter stike med ljudmi. Samo inovativna in bolj konkurenčna Evropa bo ustvarila nova delovna mesta, s tem pa bo privlačnejša za mlade talente iz celega sveta. Kajti če bo svoje meje nepredušno zapirala, se Evropa ne bo sposobna učinkovito spopasti s svetovnimi izzivi,” je dejala Tanja Fajon.

“Navkljub pomembnim dosežkom pa obžalujem, da bodo odslej imele države članice možnost zavrniti prošnjo za pridobitev vize ali dovoljenja za vstop, tudi brez utemeljenih razlogov. Brez te klavzule Svet ni želel prižgati zelene luči direktivi. V Parlamentu bomo zato pozorno spremljali izvajanje novih pravil v praksi in v primeru zlorab ustrezno ukrepali,” je zaključila poslanka.