Kot sta poudarila, občani Vrhnike odpadke ločujejo že skoraj 25 let. Osveščenost, ki je posledica tesnega sodelovanja med Komunalnim podjetjem, občino in občani, prinaša zelo dobre rezultate, saj je sortiranih skoraj 85 odstotkov vseh odpadkov. S tem je občina Vrhnika vodilna v Sloveniji. Veliko pozornosti posvečajo recikliranju in ponovni uporabi odpadkov. Poslanki so razkazali zbirni center za ravnanje z odpadki in trgovino Depo - trgovino z rabljenimi in preoblikovanimi predmeti.