Voščilo poslanke - klik tu: https://youtu.be/Pm2EJAdXJmE (video)

 Leto se bliža koncu.

Če se je v njegovih začetnih mesecih zdelo, da bo minilo brez posebnih političnih pretresov, pa je poletje nakazalo, da se znajo razpoke, ki jih je v naši evropski skupnosti naredila gospodarska kriza, poglobiti. In so se res. Stotisoči migrantov, ki so v upanju na boljše življenje prišli na našo celino, so razkrili velike razlike v načinu delovanja držav in njihovih voditeljev, ter posameznikov, državljanov. Razkrile so prave obraze Evrope in njenih ljudi.
Na plan so prišli velika mera solidarnosti in požrtvovalnega dela, da bi olajšali stisko beguncev, pa tudi mržnja, sovražni govor, hujskaštvo.

Evropa kot celota, kot tudi ne posamezne države, pa najsi še tako poudarjamo svoje vrline, človekove pravice in sprejemanje različnih kultur, v resnici še ni dosegla sloganov "združeni v različnosti" in "vsi drugačni, vsi enakopravni".

A prav to so moje želje za prihajajoče leto. Da bi z več strpnosti in več razumevanja delili svoja življenja drug z drugim. Da bi se bolje poslušali in več slišali, morda manj govorili, a se več dogovorili. Da se ne bi ocenjevali po oblačilih in izvoru in političnem prepričanju, da ne bi drug drugega sodili po tem, koga ljubimo in kateri je ali ni naš bog.

Želim si, da bi manj kritizirali in večkrat pohvalili vse, kar je dobrega. Da bi prepoznali tisto, kar je zares pomembno.

To pa so ravno naši medosebni odnosi.

Želim vam, da bi v prihodnjem letu v osebnem življenju in na poslovni poti živeli tako, da boste ponosni nase in na svoja dejanja.

Želim vam veliko topline, srčnosti in vse dobro.