So odločna generacija, ki kaže skrb za druge in to mora biti naš duh v prihodnjem letu«.  

Poslanka Tanja Fajon je po njenem nastopu povedala, da se strinja s prioritetami predsednice, pohvalila je njena prizadevanja za mlade in ženske.     

»Dotaknila se je vseh področij. Ampak v preteklosti smo že videli, da številne ideje niso bile uresničene. Tudi zaradi napačnih prioritet v nekaterih državah članicah. Je torej predsednici Von der Leynovi uspelo zagrabiti trenutek, da prepriča v svoj mandat in pot naprej?« se sprašuje poslanka.

»Epidemija je imela izjemne in nepredvidljive posledice na naša življenja. Socialne, ekonomske, kulturne …, poglobila je neenakosti v družbi na skoraj vseh področjih. V skupini socialistov in demokratov s komisijo dobro sodelujemo in smo zadovoljni, da so v svoj program vnesli veliko naših predlogov in elementov naših naprednih politik, kot je denimo predlog za uveljavitev evropske minimalne plače in ambicioznejši podnebni cilji, ki se tudi uresničujejo. Naša podpora EK pa nikoli ni bila bianco menica. Zato danes pričakujemo, da se z razmerami v EU ne bomo samo navidezno ukvarjali, ampak bomo vztrajali pri temeljiti preobrazbi naše družbe in gospodarstva. V ospredje želimo vedno postavljati trajnostni razvoj in blaginjo, vključno z ekološkim, zdravstvenim in socialnim napredkom. Odpraviti moramo neenakost spolov, ki jo je spet poglobila zdravstvena kriza. Poleg tega pa moramo poskrbeti, da bo EU v mednarodnem prostoru postala vodilna partnerica tretjih držav. Potem bo EU zares imela dušo, kot jo je omenila von der Leyen,« je povedala Tanja Fajon.