V nadaljevanju govora je Tanja Fajon poudarila še:

"Modra karta kot legalni instrument preseljevanja je orodje, ki je bilo do sedaj - podobno kot humanitarne vize - uporabljeno veliko premalokrat, čeprav bi lahko rešilo številne probleme. Modra karta zmanjšuje delo na črnem trgu, od katerega profitirajo samo dobičkarji, pozitivno prispeva k integraciji in zmanjšuje diskriminacijo migrantov. Enakovredna obravnava in enako plačilo ni le pot za zagotavljanje socialne integracije migrantov, temveč na splošno prispeva k boju proti socialnemu dumpingu. A potrebujemo enotno modro karto, ki bo pokrila celoten EU trg.

Delovni in življenjski pogoji ter dostop do izobraževanja za delavce migrante in njihove otroke, ne glede na njihov status, so esencialni dejavnik njihove integracije v socialno in gospodarsko sfero države gostiteljice, ukrepi za to pa morajo biti izvedeni na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vendar je sprejemanje pravil ali ukrepov nesmiselno in vnaprej obsojeno na neuspeh, če vemo, da so razdrobljena in prepuščena v presojo posameznim državam in če vemo, da se jih določene države ne držijo in to celo odkrito napovedujejo.  

Če omenim samo preselitve: Madžarska in Slovaška še vedno nista izrazili pripravljenosti, da bi preselili ljudi. Nekatere države, denimo Češka, Bolgarija, Estonija, prošnje za preselitev zavračajo brez utemeljenih razlogov. Poljska uveljavlja zamrznitev, ki ji ni bila nikoli dodeljena. To je nedopustno! Na tak način ne bomo oživili Evrope, nasprotno. Povečali bomo možnosti za rast ekstremizmov in radikalizacijo, ki vodijo v razdor Evropske unije. V moji skupini smo že neštetokrat pozvali tako Evropsko komisijo kot države k ambicioznim korakom in takojšnji akciji.

Če tega ne želite - kdo bo za nastalo stanje prevzel odgovornost in kaj se bo potem zgodilo z migranti na naših in vaših tleh?"

 

Vir fotografije: ec.europa.eu