Predsednik stranke Igor Lukšič je v uvodnem nagovoru opisal trenutno slabo stanje v državi ter pograjal vlado, da je njeno delo neodgovorno. "Stranka SD in njeno vodstvo sta vse bolj izpostavljena, saj imamo svojega kandidata za predsednika države, ostajamo stranka z najbolj čisto etično držo, smo edini nasprotniki razprodaje slovenskega premoženja, s svojimi predlogi intelektualno prednjačimo, imamo najbolj kvalificirano poslansko skupino, imamo od vseh strank največji mednarodni ugled in povezave in imamo dejaven teren,” je dejal Lukšič.

Največ časa so člani stranke posvetili biogospodarstvu in resoluciji, ki jo je oblikoval podpredsednik SD Dejan Židan in ki je bila sprejeta z veliko večino. Mnogi strokovnjaki so opozorili na pomembnost zelenega gospodarstva, ki manj onesnažuje in obremenjuje okolje, uporablja biološke vire in pri tem sledi logiki trajnostnega razvoja. Zaskrbljujoče je namreč, da se bo do leta 2050 svetovno gospodarstvo približalo 9 milijardam, kar bo vodilo v 70-odstotno povečanje povpraševanja po hrani. Ker so posamezni naravni viri že skoraj povsem izčrpani, potrebujeta Evropa in Slovenija obnovljive biološke vire za zagotavljanje oskrbe z varno in kakovostno hrano in krmo, z materiali, energijo in drugimi proizvodi.

V Sloveniji moramo izkoristiti priložnost in preusmeriti gospodarstvo v smer, ki povezuje družbeno skupnost s skupnim ciljem biogospodarstva, da ustvarjamo lastno hrano in energijo,” je pozval Dejan Židan. Podpredsednica SD Tanja Fajon pa je v svojem razmisleku med drugim poudarila: “Cilj socialnih demokratov je, da zagotavljamo in dvigujemo kakovost življenja ljudi. Ta konferenca danes je izjemno pomembna, saj ponujamo priložnost za Slovenijo. Razviti moramo svoj koncept, ki bo deloval tudi v kriznih časih. S sprejeto resolucijo dokazujemo, da mislimo resno in da se zavedamo nujnosti prehoda h gospodarstvu, ki ne bo odvisno le od fosilnih goriv.”

V Resoluciji so se Socialni demokrati zavezali, da bodo skušali izboljšati osveščanje državljanov in uveljavljati ukrepe, ki bodo k temu spodbudili tudi trgovske verige, več pozornosti bodo namenjali trajnostni rabi prostora. Zelene politike in zeleno gospodarstvo pa se, kot so zapisali, lahko oblikujejo le v tesnem sodelovanju s podjetji, sindikati, univerzami in inštituti, nevladnimi organizacijami in organizacijami potrošnikov. To je edini način, da se bo tudi civilna družba zavedla svoje soodgovornosti pri reševanju perečih gospodarskih in socialnih problemov.

V soboto dopoldan je vrh SD začrtal smernice delovanja in razvoja stranke. Nagovor predsednika SD Igorja Lukšiča in podpredsednice SD Tanje Fajon, lahko preberete na spletni strani Socialnih demokratov.