Odgovor na grožnje o terorizmu v Evropi ne smejo biti strah ali nesorazmerni varnostni ukrepi, odgovor mora biti krepitev vrednot, kot so svoboda, demokracija, solidarnost. Evropejci se moramo z ramo ob rami boriti proti vsem oblikam ekstremizma," je v razpravi o proti terorističnih ukrepih dejala poslanka Tanja Fajon, podpredsednica S&D/SD.
 
"Evropske vlade ne smejo izgubiti razsodnosti. Ne smemo uvajati množičnega nadzora nad evidenco podatkov o letalskih potnikih (EU PNR) brez ustrezne analize. Zanima nas, kakšni bodo pogoji hrambe podatkov, kdo jih bo uporabljal in v kakšnih primerih. Nimamo predsodkov, ampak potrebujemo jamstvo o zaščiti podatkov in zasebnosti Evropejcev.
 
Države članice EU premalo uporabljajo obstoječe instrumente. Te moramo bolj izkoristiti, kot je Schengenski informacijski sistem, ne pa uvajati novih. Okrepiti moramo sodelovanje med evropskimi pravosodnimi organi, izmenjavo informacij, potrebujemo obveščevalne službe, ki delujejo skupaj.
 
Socialisti in demokrati ne bomo pristali na spreminjanje schengenskih pravil in omejevanje svobode gibanja. Prav tako ne bomo dovolili omejevanja svobode na spletu. V Evropi moramo zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in vladavine prava, razpravo pa usmeriti v izobraževanje, deradikalizacijo mladih v Evropi in mirno sožitje različnih kultur in ver," je še poudarila evropska poslanka, ki v skupini Socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu vodi delovni skupini o boju proti ekstremizmu in terorizmu.