Podatki Eurobarometra 2012 so zgovorni:

Večina državljanov EU verjame, da korupcija v njihovi državi predstavlja resen problem.

Več kot polovica državljanov EU se ne strinja, da je korupcija v njihovi državi bolj razširjena kot v drugih državah EU.

Državljani EU verjamejo, da se primeri podkupovanja in zlorabe položajev odločanja pojavljajo na področju vseh javnih storitev. Kot najslabšo obliko korupcije državljani EU zaznavajo korupcijo v politiki.

Večina državljanov EU je mnenja, da so za preprečevanje korupcije v prvi vrsti odgovorni nacionalne vlade in pravosodni sistemi.

Po zadnjih podatkih se je 95 odstotkov  vprašanih slovenskih državljanov povsem strinjalo s trditvijo, da je korupcija v Sloveniji problem.

Kako obrniti trende? Kako zmanjšati pojav korupcije v slovenski družbi? Kako doseči, da bosta integriteta in transparentnost v naši družbi vrlini?

Naraščajoča zaznava korupcije jasno kaže, da se zaupanje državljanov v politične odločitve, ki imajo neposreden vpliv na njihov vsakdan, vztrajno zmanjšuje.

KPK zadnja leta opaža in opozarja na pojav sistemske korupcije in korupcije ustroja oziroma strukturne korupcije v Sloveniji. V obeh primerih gre za korupcijo na najvišjih ravneh, v katero so neposredno vpletene politične in gospodarske elite, zanjo pa je značilno oblikovanje sistemskih in strukturnih pogojev, ki omejujejo ali onemogočajo vstop novih akterjev na politično in gospodarsko področje.

Torej, kdo in kako bo presekal zapleten gordijski vozel korupcije v Sloveniji?

Vabljeni, da se pridružite in aktivno sodelujete v razpravi.