Namen konference je predstaviti skrb za prihodnost mladih v državah Zahodnega Balkana kot prizadevanje celotne Slovenije, ki se izvaja na različnih ravneh in s pomočjo različnih programov. Konferenca, ki se bo začela z otvoritvenim nagovorom komisarke za regionalno sodelovanje Corine Cretu, bo omenjeno tematiko obravnavala v dveh panelih: prvi panel Positive Agenda for the Youth: a positive step in the right direction se bo osredotočil na željo Slovenije, da znotraj Berlinskega in Brdo - Brijuni procesa v čim večji meri promovira to tematiko, v drugem panelu Balkan youth bloom for brighter future of the region pa bomo izpostavili pomen omogočanja boljših pogojev za mlade ter pomen sodelovanja v luči dokončne sprave v regiji.

Vabilo na konferenco (ki bo potekala v angleščini), skupaj s programom in povezavo za registracijo, najdete tukaj.

Lepo vabljeni!