Poslanka ter gosti Peter Bekeš, nekdanji veleposlanik RS, Matevž Frangež, poslanec SD v Državnem zboru, izr. prof. dr. Maja Bučar, profesorica na katedri za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede v Ljubljani in mag. Tina Seršen, strokovnjakinja za energetiko, bodo predstavili poglede na predvsem dva osnovna izziva EU:

- je prihodnost Evropske unije v večji integraciji držav članic in v tesnejšem sodelovanju na gospodarskem, finančnem in proračunskem področju?

 

- kakšen bi moral biti finančni okvir EU med leti 2014-2020, da bomo na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in podnebja/energije dosegli cilje iz Strategije Evropa 2020?

 

Namen okrogle mize je spodbuditi razpravo o prihodnosti Evropske unije.

 

S finančno, gospodarsko in družbeno-politično krizo so se razkrile pomanjkljivosti ustroja Evropske unije. Voditelji držav članic in evropske institucije že (pre)dolgo iščejo rešitve za ponovno vzpostavitev ravnovesja in konsistentnosti celotnega sistema.

Kriza traja dolgo, zato imajo evropski državljanke in državljani občutek, da je stanje še slabše, da ukrepi ne delujejo in da jim je kapital dokončno ukradel združeno Evropo.

EU je v več dokumentih zapisala, da se želi razviti v najbolj konkurenčno ter na znanju in inovacijah temelječe gospodarstvo na svetu. A trend je ravno obraten - v državah članicah se namreč vložki v izobraževanje in raziskave praviloma zmanjšujejo.

Je torej cilj preveč ambiciozen? Se dosežki povezovanja preteklega več kot pol stoletja sesipajo? Kakšno Evropsko unijo in Evropo si pravzaprav želimo?

 

Vljudno vas vabimo k aktivni udeležbi v razpravi!