"Rusija mora spoštovati ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine, v zameno pa morata tudi Ukrajina in njeno vodstvo priznati in zaščititi pravice jezikov manjšin in pravice rusko govorečih ljudi v Ukrajini.

Imamo priložnost, da zgradimo Ukrajino, ki bo enotna in ne še globlje etnično in jezikovno razdeljena.

V resoluciji Evropskega parlamenta minuli teden smo se strinjali, da je nujna politična in ekonomska rehabilitacija Ukrajine s čimprejšnjo finančno pomočjo. Ob nevarnih in zaskrbljujočih dogodkih v Krimu ne smemo pozabiti, da je nujna tudi pomoč pri zdravljenju težko ranjenih in pomoč družinskim članom umrlih v nedavnih protestih. Slovenija bi lahko ponudila pomoč pri zdravljenju ranjenih ljudi v naši državi, saj v Ukrajini ni ustreznih zmogljivosti, kot tudi pri botrstvu otrok in finančni pomoči sorodnikom. Pričakujem, da bo naša država Ukrajini pomagala tudi s humanitarno pomočjo v obliki zdravil, kirurških pripomočkov, oblačil, idej in pripomočkov za osebno higieno."

 

Vir slike: www.salon.com