"Zbrali smo se, da počastimo spomin na ustanovitev dneva upora proti okupatorju. Oziroma, kot smo ga nekoč imenovali, dneva osvobodilne fronte. In da se poklonimo spominu padlih partizanov v vaših krajih, pa tudi drugje.

Ime praznika, najsi bo prejšnje ali sedanje, pravzaprav govori samo po sebi. Govori o osvoboditvi in uporu. Govori o sili naroda, ki se je zoperstavil okupatorju, govori o moči ljudi, ki so - ne glede na svojo številčno šibkost – na prvo mesto postavili svojo narodno zavest in svoje srce in žal za to v narodnoosvobodilnem boju preštevilni izgubili tudi svoje življenje.

Noben poskus – in teh na žalost v zadnjih letih ni malo -, da bi zmanjšali pomen in vlogo narodnoosvobodilnega boja, ki ga je ta imel za naš narod v drugi svetovni vojni, njegove vloge in pomena ne more zmanjšati. Kaj šele izničiti. Zato, ker danes vemo, da bi nas brez tega boja podjarmila tujčeva peta in da bi brez tega boja danes ne imeli pravice do slovenske besede in na koncu ne imeli svoje države.

Za ta upor, za vse bitke, ki so najiskrenejši izraz domoljubja, moramo biti hvaležni vsem pogumnim borcem in borkam, ki so se posamezno in kot skupnost uprli ponemčevanju, fašizmu in drugim oblikam poniževanja slovenskega naroda in tako pripomogli, da imamo danes svojo identiteto, da je naš narod viden in naš jezik slišan po vsej Evropi. Slava jim!      

Vzgojena sem v prepričanju, da smo se s tovarištvom in solidarnostjo, ne glede na politične, verske ali druge nazore, sposobni povezati v močno silo, ki nas ohranja. Kot narod in kot državo. Tako enotnost je slovenski narod nazadnje izkazal tudi ob osamosvojitveni vojni leta 1991. Tega ne smemo pozabiti. In vedno znova moramo - posebej ob poskusih sejanja razdora med nami - v sebi poiskati to silo povezanosti, ki ohranja tudi naš razum, da se  kljub razlikam usmerjamo v spoštovanje miru, svobode, človekovih pravic in demokracije. 

Morda najmlajši generaciji te besede ne pomenijo prav veliko. Rojenim v samostojni Sloveniji je mir samoumeven. Popolnoma običajno se jim tudi zdi, da je Slovenija članica Evropske unije, da v sosednje države potujejo brez potnega lista, da imajo možnost študirati v tujini, da se lahko tam tudi zaposlijo, da skratka živijo pod svobodnim soncem. Ne razmišljajo o skoraj 70-letnih kompromisih, na katerih je zrasla naša velika skupnost na ruševinah druge svetovne vojne. In prav je tako.  Mladi zaslužijo svetlo, varno prihodnost.   

Da bi jo v celoti lahko tudi ustvarili, smo dolžni njih in sebe opozarjati tudi na preteklost. Jo pojasniti, prikazati nevarnosti in pasti, v katere nas lahko pripelje ponavljanje napak. Predvsem pa smo mladim dolžni s svojim zgledom vlivati zaupanjem, pogum in znanje, da se bodo odločali modro tudi v prihodnjih desetletjih.    

Sedaj bi lahko povedala nekaj stavkov o razpotju, na katerem je Evropska unija, o izzivih, ki nas čakajo doma in v Uniji, s čim se strinjam, s čim ne, kaj so moje vizije ...

Vendar bi to lahko bilo hitro razumljeno kot politični govor. O politiki pa ne bom govorila.

Seznanjena sem namreč z dejstvom, da ste imeli zaradi mojega prihoda v Moravče težave pri organizaciji proslave. Predvsem zaradi pomislekov, da bom govor izrabila za svojo politično promocijo. Pričujoča proslava namreč sovpada z današnjim uradnim začetkom volilne kampanje za volitve poslancev v Evropski parlament. Vendar vam zagotavljam, da nisem zato tu, da torej svoje prisotnosti ne želim izrabljati za politično propagando in nabiranje glasov.

Kar pa moram poudariti – in prepričana sem, da se z menoj strinjate -, je dejstvo, da smo ljudje za svojo prihodnost odgovorni sami. Sami določamo svoje cilje ter načine in poti, kako jih bomo dosegli. Tako kot država tudi Evropska unija ni nič drugega kot skupek nas, ljudi. Zato imamo – in enako velja za vsake volitve – na volitvah edinstveno priložnost, da z izborom evropskih poslancev izrazimo svojo voljo, da izrazimo, kaj pričakujemo in želimo. Imamo možnost, da se aktivno pridružimo oblikovanju svojega prihodnjega življenja v Evropi, naši širši domovini. Ob tem pa se moramo zavedati, da če sami ne bomo volili, bodo namesto nas odločali drugi. Tega pa si najbrž nihče zares ne želi,  

Želim vam premišljeno odločitev, danes pa veselo druženje, lepe praznike in vse dobro."