Evropski urad bi s prožno strukturo usklajeval in spodbujal nacionalne organe, da bi ti zagotovili večjo transparentnost in hitrost preiskav," je dejala koordinatorka odbora za skupino Socialistov in demokratov evropska poslanka Tanja Fajon in opozorila, da vzpostavitev evropskega urada javnega tožilstva predvideva že člen 86 Pogodbe o delovanju EU.

Člani odbora (danes so glasovali o vmesnem poročilu poročevalca Salvatoreja Iacolina) so Evropsko komisijo pozvali, naj jasno določi strukturo omenjenega evropskega urada in opredeli njegovo sodelovanje z Europolom, Eurojustom in Olafom. "Priprave na sprejem vmesnega poročila so bile zelo zahtevne, saj zaradi različnih nacionalnih pravosodnih sistemov ni bilo enostavno začrtati ambicioznih evropskih ukrepov. Na mizi smo imeli več sto dopolnil, med njimi več kot 40 mojih, vključno s pozivom državam članicam, naj zmanjšajo sodne zaostanke in zagotovijo pravico do sojenja v razumnem roku, ter pozivom Komisiji, naj začrta skupno definicijo korupcije in organiziranega kriminala, da bomo lahko zagotovili učinkovite ukrepe. Vesela sem, da smo se strinjali tudi s pozivom evropskim vladam, naj čim prej harmonizirajo nacionalne zakonodaje z evropsko, ko gre za vzpostavitev minimalnih standardov o pravicah, podpori in zaščiti žrtev zločinov," je dejala Fajonova.

Tanja Fajon, ki se zavzema za omejitev števila mandata političnih funkcij na dva zaporedna mandata, je bila vesela sprejetja priporočil o petletni prepovedi kandidiranja in opravljanja javnih funkcij za posameznike, obsojene zaradi korupcije, o povečanju transparentnosti poslovanja in financiranja političnih strank ter priporočila za vzpostavitev črnega seznama podjetij, vpletenih v koruptivne postopke javnega naročanja.

Poročilo Evropsko komisijo in Svet EU poziva, naj storita vse za čimprejšnjo uveljavitev vseh predlaganih ukrepov. Zaznavanje korupcije v EU namreč jasno kaže, da imamo opraviti tudi s krizo zaupanja.

"Politiki nimamo čarobne palice, s katero bi v enem samem zamahu odpravili pojav korupcije, a s spoštovanjem načel pravne države in s kulturo politične odgovornosti in integritete lahko omejimo njeno nebrzdano razraščanje," je strnila Tanja Fajon.