Gre za posebne delavnice, kjer se lahko ti otroci skupaj z drugimi in s starši igrajo z izposojenimi igračami, te odnesejo tudi domov in tako dobijo možnost učenja in se lažje zbližajo z vrstniki. Tu ni prostora za diskriminacijo in neenakost, otroci se povezujejo in izobražujejo na inovativen način, in primer takšne dobre prakse je tudi v Murski Soboti v Sloveniji. Vsi otroci, posebej pa iz ranljivega okolja, kot je romsko, si zaslužijo biti široko slišani in videni. Projekt ''Toy for inclusion'' jim to omogoča, zato ga danes skupaj s predstavniki Mednarodne organizacije Step by Step (ISSA) z veseljem gostim v Evropskem parlamentu,'' poudarja Tanja Fajon.

Projekt Toy for inclusion, ki ga financira Evropska komisija, krepi sodelovanje med organizacijami, ki spodbujajo dobro počutje in izobraževanje mlajših otrok, zlasti iz ranljivejših skupin in manjšin. Temeljni namen je ustvarjanje pogojev za enakopravnejšo obravnavo vseh družin, izboljšanje njihove socialne vključenosti in zagotavljanje enakih možnosti za izobraževanje otrok.

''Naši obiskovalci bodo lahko na videoposnetkih videli in slišali iskrena sporočila otrok, ki jim je ta projekt skozi igro in z igračami pomagal pri zbliževanju s sovrstniki in boljši integraciji. Gre za posebno interaktivno izkušnjo, ki se je zelo veselim in verjamem, da bo pripomogla k boljšemu razumevanju med vsemi nami,'' je povedala Tanja Fajon. 

V letu 2018 je v projektu sodelovalo okoli 4000 otrok in 2400 družinskih članov, med katerimi je bilo približno 30 odstotkov Romov. ''Še posebej sem ponosna, da projekt danes še vedno živi v osmih evropskih državah, med katerimi je tudi Slovenija,'' dodaja poslanka.