"V Evropski uniji je, po podatkih Evropske komisije, vsakih 9 sekund diagnosticiran nov primer raka. V dveh urah, ko bomo zaključili to konferenco, bomo diagnosticirali novih 800 primerov raka. To so zelo zaskrbljujoče številke, in vesela sem, da zdravljenju raka v Evropskem parlamentu namenjamo posebno pozornost. Terapija s sevanjem "znotraj telesa" predstavlja izjemen premik v paradigmi zdravljenja bolnikov z rakom, zato so razprave, kot je današnja, ključne za razpoznavnost novih priložnosti, ki jih prinaša zdravljenje redkih rakavih obolenj z radionuklidi,” je dejala poslanka Fajon.

Slovenija zdravljenje nevroendokrinih tumorjev s ciljano radionuklidno terapijo uspešno izvaja že več kot deset let. Ne le da aplicira radioaktivna zdravila v telo, ta tudi sami izdelujejo. Na dogodku je s Klinike za nuklearno medicino UKC v Ljubljani sodeloval tudi doc. Dr. Luka Ležaić, dr. med., ki je vodilni ekspert na področju ciljane radionuklidne terapije raka v Sloveniji.

"Radionuklidno zdravljenje nevroendokrinih tumorjev v Sloveniji uspešno izvajamo že več kot deset let. Z znanstvenimi dokazi o učinkovitosti tovrstnega zdravljenja nevroendokrinih tumorjev naraščajo tudi potrebe bolnikov, ki jim z obstoječo infrastrukturo in kadri kmalu ne bomo mogli več zadostiti. Pričakovani rezultati o učinkovitosti radionuklidnega zdravljenja pri nekaterih drugih oblikah raka – predvsem raka prostate – pa bodo sploh pomenili, da bo potreben čimprejšnji premislek o nujnih investicijah, da bo tudi tem bolnikom najnovejše in učinkovito zdravljenje na voljo,” je dejal doc. Dr. Luka Ležaić.

Klinika za nuklearno medicino UKC Ljubljana pri obravnavi bolnikov z nevroendokrinimi tumorji sodeluje v sklopu Konzilija za nevroendokrine tumorje, ki bolnike multidisciplinarno ovrednoti pri odločanju o optimalnem zdravljenju.

"Ob nevroendokrinih tumorjih je terapija v tujini že uspešna tudi pri raku na prostati. Ko se bo zdravljenje z radionuklidi razširilo na zdravljenje s tumorjem, se bo zgodil cunami. Interes farmacevtske industrije, da države v EU zdravila registrirajo, je zato že danes izjemen, in Slovenija bo morala z modro in odgovorno politiko zagotoviti, da bo razmerje med ceno in dostopnostjo bolnikov do terapije ustrezno. Danes namreč zdravila slovenski strokovnjaki uspešno že več kot deset let izdelujejo sami. Potrebno bo okrepiti osveščenost, zmogljivosti, usposobiti osebje, finančni zalogaj bo izjemen”, je še dejala evropska poslanka.

Udeleženci današnje konference v Bruslju so se strinjali, da je potrebno sodelovanje med političnimi odločevalci in stroko, da bi zdravljenje z radionuklidno terapijo postalo tako del evropskega načrta za boj z rakom, kot nacionalnih strategij s ciljem, da bodo imeli vsi evropski državljani, tudi iz manj razvitih držav ali regij, enak dostop do novih inovativnih načinov zdravljenja.