“Novi odbor naj bi na podlagi podatkov pravosodnih organov, pristojnih agencij EU in strokovnjakov ocenil varnostne razmere na evropskih tleh in predlagal ustrezne ukrepe, posebej v luči krepitve sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi organi. Prevečkrat slišimo, da bi lahko boljše sodelovanje organov pravosodja, policije in varnostno obveščevalnih služb preprečilo marsikateri teroristični napad. Prizadevali si bomo, da to spremenimo. Nujno je, da pregledamo obstoječe ukrepe in instrumente v boju proti terorizmu in odpravimo praktične in pravne vrzeli. Izboljšati moramo povezanost obstoječih baz podatkov, če želimo dejansko zagotoviti delujoče schengensko območje in varnost zunanjih meja EU,” je ob stanovitvi odbora za boj proti terorizmu dejala Tanja Fajon.

"Socialisti in demokrati smo si prizadevali za vzpostavitev preiskovalnega odbora, ki bi imel večje zakonodajne pristojnosti in omejen mandat, a smo bili na glasovanju zlasti zaradi pritiskov desnih konzervativcev preglasovani. Posebni odbor, ki bo delo začel jeseni, bo sestavljalo 30 poslancev, opravili pa naj bi med drugim vrsto zaslišanj predstavnikov pristojnih organov, mednarodnih in domačih ekspertov.
Pogajanja o mandatu na odbora so bila dolga in naporna. S kolegi smo želeli zagotoviti, da evropske politične agende na področju varovanja temeljnih svoboščin ne bo zasenčila izključno varnostna. Vztrajali smo, da je za uspešne politike v boju proti terorizmu ključno spoštovanje temeljnih pravic. V zadnjem času smo bili prevečkrat priča brezglavemu sprejemanju varnostnih ukrepov, ki so varnost zagotavljali le navidezno, namesto da bi bolje izkoriščali že obstoječe instrumente in več pozornosti namenili programom deradikalizacije na evropskih tleh. V vrsti nedavnih terorističnih napadov so bili napadalci rojeni in vzgajani v evropski družbi, kar predstavlja nov izziv,” je še dejala evropska poslanka, ki ima v vzpostavljanju odbora ključno vlogo v skupini Socialistov in demokratov.