Novi odbor bo na podlagi različnih podatkov ocenjeval varnostne razmere na evropskih tleh in predlagal ustrezne ukrepe, predvsem se bo osredotočil na krepitev sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi organi, ki se v praksi pogosto izkaže kot pomanjkljiva.

»Zanima nas, ali je morebiti ravno neupoštevanje EU zakonodaje in pomanjkanje izmenjave informacij pripomoglo k terorističnim napadom. Vsekakor si bomo prizadevali za boljše povezave med podatkovnimi bazami in za zmanjšanje informacijsko-komunikacijske vrzeli,« je po glasovanju povedala Tanja Fajon.
»Zelo pomembna bo izmenjava primerov najboljših praks in sodelovanja med ustreznimi organi pri zaščiti mehkih tarč, vključno s tranzitnimi območji, kot so letališča, železniške, avtobusne postaje. Odbor bo analiziral proces radikalizacije ter učinkovitost programov za deradikalizacijo, posvetil pa se bo tudi mehanizmom, ki so na voljo žrtvam terorizma,« je dejala poslanka.

Prvo zasedanje odbora bo v četrtek, ko bodo člani izvolili vodstvo odbora. Ob koncu mandata, ki se lahko po potrebi tudi podaljša, bo odbor pripravil poročilo in predstavil svoja priporočila v boju proti terorizmu. Delo in priporočila posebnega odbora bodo spremljali pristojni stalni odbori, predvsem odbora AFET in LIBE, v katerih je aktivna tudi Tanja Fajon.