"Naše vrednote in načela so načete, vključno z demokracijo, ki je v Evropi vedno bolj ogrožena. V mreži si bomo prizadevali zagotoviti pogoje za demokratično družbo, da bodo naši državljani lahko živeli v poštenem okolji, kjer bodo lahko aktivno participirali pri odločanju o naši skupni prihodnosti. V procesu soodločanja pa je ključno, da ljudem povrnemo zaupanje v politiko in institucije!" je ob robu zasedanja dejala predsednica mreže, Tanja Fajon.

Na prvem srečanju mreže so sodelujoči preučili sedanje težave in izpostavili dolgoročne prednostne naloge. Člani mreže se zavedajo izzivov in kompleksnosti delovanja celotne Unije z namenom zagotovitve spoštovanja temeljnih vrednot zapisane v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in drugih dokumentih.

V okviru priprav na volitve v Evropski parlament 2014 so udeleženci namenili čas tudi k razpravi o pomenu vključevanja v strankarske strukture ljudi z migrantskim ali etničnim ozadjem. Samo vključevanje vseh članov naše družbe v odločevalski proces, odraža resnično raznolikost in dodano vrednost naše družbe. Poudarek je bil tudi na potrebi po spodbujanju udeležbi volivcev na volitvah, ki pada že od leta 1979 naprej. Ključno je, da se volivcem da demokracijo nazaj z jasno izbiro in alternativo na naslednjih evropskih volitvah.