»Arbitraža je dala zakonito razsodbo in državi lahko govorita samo še o njeni implementaciji. To je stališče Evropske komisije,« je poudaril Timmermans. Pojasnil je še, da je spoštovanje razsodbe pomembno zaradi zgleda, ki ga dajemo državam regije Zahodnega Balkana, med katerimi tudi obstajajo mejni spori, pa tudi zaradi nemotenega vodenja nekaterih evropskih politik, denimo ribištva. 

Pogovore je nadaljeval na srečanju s študenti Pravne fakultete, na Zvezi svobodnih sindikatov, sestal se je z županom Zoranom Jankovićem, zvečer pa je nagovoril občinstvo na dogodku Europe together - Evropa skupaj, ki ga je organizirala skupina (S&D) v Evropskem parlamentu na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Timmermans je večkrat ponovil svoje stališče, da četudi je šlo socialni demokraciji v zadnjih letih nekoliko slabše, verjame, da ima dobre spodbude za prihodnost. "Kamor koli v Evropi bom šel, bom skušal prenesti sporočilo, da imamo načrte za Evropo. To je Unija, ki je uspešna, drzna, hkrati pa solidarna in pravična. Uspešna in drzna zato, ker moramo uspešno tekmovati z drugimi na svetovni obli. Pravična in solidarna pa zato, da ščiti tudi interese manjših narodov.«

Socialisti in demokrati ocenjujemo obisk za zelo uspešen, kar ne nazadnje potrjuje tudi zelo velika medijska odmevnost.