"Enako kot Evropska unija je tudi Turčija na razpotju. Država se sooča s tako številnimi težavami, da turškemu predsedniku Erdoganu ne moremo zameriti, če skuša na račun begunske problematike od Evropske unije izsiliti določene koncesije. Kot tudi ne moremo zameriti voditeljem EU in držav članic, da si skušajo z denarjem zagotoviti begunski mir.
Vendar pa nam bodo naši državljani zelo zamerili, če bomo v trenutni situaciji popolnoma pozabili na dejstvo, da je Turčija na tem razpotju izbrala cesto, po kateri se vse bolj oddaljuje od demokracije in spoštovanja človekovih pravic, kar jo oddaljuje tudi od evropskega zavezništva. Popuščanje za vsako ceno nam bo na koncu prineslo veliko več težav kot koristi. Če Turčija ne izpolnjuje pogojev za vizumsko liberalizacijo, se ta ne more zgoditi. Pravila so jasna.

Težko je razumeti, zakaj predsednik Erdogan navzven in navznoter ubira avtoritaren pristop z le malo dialoga, s katerim državi jemlje svobodo. A ne sme je vzeti Uniji. Medtem ko se mi ukvarjamo s Turčijo, se premiki dogajajo že v drugih soseščinah, denimo Egiptu. Če jih bomo spregledali, se lahko kaj hitro zgodi, da bo na kriznem razpotju zdrsnilo tudi Uniji. In tudi Turkom, ki že živijo med nami. Delovati moramo skupaj."

Foto: Reuters