»Pozdravljam današnjo strategijo EU proti odpravi trgovanja z ljudmi, v kateri je Evropska komisija predstavila 40 konkretnih in praktičnih ukrepov za njeno izvajanje v prihodnjih petih letih. Trgovina z belim blagom, ki je prisotna tudi v EU, je v času gospodarske in socialne krize še posebej nevarna.

Danes smo slišali zaskrbljujoča dejstva o vse večjem obsegu in vplivu organiziranih mafijskih združb v Evropi, ki trgujejo z ljudmi, človeškimi organi, drogami.

Tudi v Slovenji smo priče trgovanju z ženskami, ki so prisiljene v prostitucijo, in zaskrbljujoče je, da smo v preprečevanju te trgovine ter zaščiti in podpori prič veliko premalo učinkoviti.

Upam, da bodo priporočila državam članicam EU, naj vzpostavijo posebne enote, specializirane za boj proti trgovini z ljudmi, ter  oblikovanje skupnih evropskih preiskovalnih skupin, ki bi se ukvarjale s primeri čezmejnega trgovanja, padli na plodna tla. Trgovce z belim blagom moramo ustaviti in jih pripeljati pred roko pravice. Posebno pozornost moramo v prihodnosti nameniti tudi pravočasnemu odkrivanju organizirane prostitucije ob športnih dogodkih. 

Žrtvam moramo zagotoviti informacije o pravicah, ki jih imajo na podlagi EU in nacionalnih zakonodaj, posebej dostopa do pomoči in zdravstvene oskrbe, ter pravice do dovoljenj za bivanje in delo.

O trgovini z ljudmi bomo v Evropskem parlamentu govorili na zasedanju odbora  CRIM v začetku julija.«

Strategijo najdete na strani Evropske Komisije.