Živahni šolarji so poslanki zapeli, ji predstavili postopek pridelave medu in masla, ravnateljica pa ji je razkazala šolo, ki je letos prejela prestižno priznanje najbolj kulturne šole v Sloveniji. Šola se ponaša z res lepimi kulturnimi dosežki, med ostalim je izdala kar nekaj knjig svojih učencev, vpeljala pa je tudi nekaj inovativnih učnih metod, za katere upajo, da bodo šolarjem obogatile znanje in jim olajšale učenje ter se v prihodnosti kot primeri dobrih praks še nadgradile.