Danes, več kot 15 tednov kasneje, je s Komisije prispel odgovor, ki je - poleg tega da je ta kar za dva- in polkrat prekoračila zakonsko dovoljen čas za odgovor (6 tednov) - neuporaben in podcenjujoč. Vsebuje namreč nepotrebne zapise o splošnem zakonodajnem okviru, namesto da bi Evropska komisija kot institucija, pristojna za reševanje kršitev, omenjeno kršitev resno obravnavala in predlagala ukrepe.  

"Geografske označbe za vina ureja Uredba (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov. Za izvajanje pregledov, s katerimi se zagotovi upoštevanje zakonodaje o geografskih označbah, so odgovorne države članice, kot je določeno v členu 90 Uredbe (EU) št. 1306/2013. Države članice morajo sprejeti potrebne ukrepe, da ustavijo nezakonito uporabo zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb. Poleg tega evropska zakonodaja pod določenimi pogoji dovoljuje soobstoj zaščitenih označb porekla (ZOP) in uporabe imen sort vinske trte."

Ker cenim svoje državljane in ker tovrstni odgovor Evropske komisije ni prvi, nad katerim sem močno razočarana, bom predsedniku EK Junckerju in kolegiju komisarjev posala predlog, da se institut pisnih odgovorov ukine. Prav taki in podobni birokratski in brezsvebinski odgovori so namreč najpogostejši vzrok oddaljevanja ljudi od politik in slabega mnenja o Evropski uniji. Pri svojem delu pa si želim ravno nasprotno.