Glavni cilj je, da se izboljša davčno usklajevanje in sodelovanje med državami članicami, saj se le tako lahko borimo proti agresivnemu davčnemu načrtovanju.
Ukrepov je veliko, izpostavljamo pa najpomembnejše.
1. Države članice morajo sprejeti nove predpise, na podlagi katerih bodo multinacionalne družbe primorane prijaviti tako svoje dobičke kot plačane davke za vsako državo članico posebej.
2. Potrebna je skupna in enaka konsolidirana davčna osnova za vse pravne osebe.
3. Potrebujemo  evropski črni seznam davčnih oaz. Družbe, ki bodo svoje dohodke preusmerjale v države iz črnega seznama, bodo sankcionirane.
4. Zaščititi je treba prijavitelje agresivnih davčnih načrtovanj.
5. Velik problem je navzkrižje interesov. Nekateri davčni svetovalci, ki sodelujejo pri pripravi davčnih dokumentov, svetujejo tudi multinacionalkam, kako poiskati luknje in zaobiti davčno obveznost. Treba je določiti, da gre za nezdružljivost opravljanja obeh del.

Nekatere davčne določbe niso le nemoralne, temveč so nezakonite. Gre v resnici za nezakonito državno pomoč, ki posledično povzroča nelojalno konkurenco. Zato potrebujemo več transparentnosti. Evropski parlament je v razpravi pozval k večji preglednosti nad davčnimi določbami. Vse davčne določbe morajo biti objavljene na celovit, jasen in lahko dostopen način. Države članice moramo prepričati, da začnejo agresivno davčno načrtovanje jemati resno.
Na žalost so z izjemo redkih držav članic in podjetij sedanji davčni sistemi takšni, da smo na izgubi vsi. Ponižuje se evropske državljane, ki redno plačujejo davke, saj jim dajemo signal, da za pravne osebe obveznost plačevanja davkov ne obstaja, davčna pravičnost ne obstaja. Države članice prav tako izgubljajo ogromne količine finančnih sredstev in posledično ni primerne porazdelitve bogastva. Izgubljamo denar, ki bi sicer šel lahko v zdravstvo, šolstvo, javno dobro.
Evropski parlament bo nadaljeval z delom, ki ga je začrtal odbor TAXE. Tudi Komisija se z davčno tematiko ukvarja intenzivno in upamo, da bo tako tudi v bodoče. Pričakujemo pa, da bo tudi  Svet začel z odločnim delovanjem v mesti poprave sedanjih davčnih krivic, s čimer si bo ponovno pridobil zaupanje evropskih državljanov.