Simulacije dela Evropskega parlamenta so projekt, ki je namenjen spodbujanju mladih k aktivni udeležbi v politiki. Skozi igranje vlog poslancev v Evropskem parlamentu simulacija mladim daje priložnost, da neposredno spoznajo delovanje Evropskega parlamenta in procese odločanja, ki v njem potekajo. Udeleženci se postavijo v vlogo evropskih poslancev in razpravljajo o aktualnih perečih vprašanjih, s katerimi se sooča in ukvarja Evropska unija.

Slovenjgraški gimnazijci so bili nad dogodkom navdušeni, prav tako pa ni skrivala navdušenja tudi Tanja Fajon, ki je poudarila, da so mladi ponudili veliko dobrih razmislekov in vprašanj.