Tanja Fajon, vodja EP delegacije parlamentarnega odbora za stabilizacijo in pridruževanje Srbije k EU, pozvala k izvedbi volilne reforme in sodelovanju srbske opozicije

''Z evropskimi kolegi in srbskimi poslanci smo opravili poglobljene in plodne razprave, predvsem o napredku Srbije pri vzpostavljanju pravne države, zagotavljanju svobode in pluralizma medijev, dialogu med Srbijo in Kosovom, napredku in izvedbi vladnih zavez glede volilne reforme za izboljšanje pogojev volitev leta 2020 ter vprašanju širitvene perspektive. Poudarjam, da je ena od najpomembnejših nalog Srbije prav izboljšanje pogojev za izvedbo prihodnjih parlamentarnih volitev. Na mizi so predlogi s strani srbske vlade, a niso še zadostni. Nujno je njihovo uresničevanje, kot tudi nadaljevanje medstrankarskega dialoga, ki ga je spodbudil EP in ga izvaja skupaj s srbskim parlamentom. Vse strani pozivam k udeležbi na drugem medparlamentarnem dialogu sredi novembra, in pozdravljam dinamično in proaktivno vlogo nevladnih organizacij'' je ob zasedanju Stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU - Srbija, ki je potekal včeraj in danes v Beogradu, sporočila predsednica delegacije Tanja Fajon (S&D/SD).  

Evropski parlament ostaja iskren podpornik Srbije na njeni poti k Evropski uniji. Za to so potrebni ambicioznejši cilji in večji napredek pri reformah na področju vzpostavljanja pravne države, zagotavljanja svobode medijev in ustavne reforme sodstva.

Evropska poslanka je pozdravila načrt srbskega parlamenta o napovedi javne razprave 12. novembra glede vloge in delovanja Regulatorja za elektronske medije (REM) in pozvala vse stranke in zainteresirano javnost k aktivnemu sodelovanju, da bi zagotovili čim bolj jasne in konkretne predloge za izboljšanje REM in medijskega okolja na sploh: ''Resna skrb ostaja slab napredek pri zagotavljanju svobode medijev. Vsakršno nasilje in ustrahovanje novinarjev je nesprejemljivo, enako tudi vmešavanje države v dejavnost medijev in novinarjev. Srbija potrebuje pluralistično medijsko krajino z ustreznim financiranjem in ukrepi za zaščito novinarjev.''

Spomnila je še, da predlog Evropskega parlamenta vključuje tudi drugo fazo medstrankarskih pogajanj med vlado in opozicijo pod okriljem EP, ki bo potekal po volitvah leta 2020 in bo namenjen izboljšanju političnega dialoga v srbskem parlamentu, vključno s pregledom postopkov in praks. ''Parlament mora biti prostor demokratične razprave, kjer vladajoče in opozicijske stranke iščejo skupne rešitve in odgovore za izboljšanje življenja ljudi. Opozicijo pozivam, da se vzdrži bojkotiranja delovanja parlamenta, saj je dialog vedno boljši kot bojkot. Seveda je za demokracijo najpomembnejše, da se opozicija udeleži nacionalnih volitev prihodnje leto, a enako pomembno je, da država zagotovi pogoje za svobodne in poštene volitve,'' je dejala Tanja Fajon.

Glede dialoga med Srbijo in Kosovom je delegacija EP jasna: ''Trenutni status quo ni vzdržen, dialog med Prištino in Beogradom se mora čimprej nadaljevati. Potrebni sta obojestranska zaveza in pripravljenost za ustvarjanje okolja, ki bo izboljšalo trenutno stagnacijo in pripomoglo k doseganju celovitega, pravno zavezujočega sporazuma. Prvi korak k temu je oblikovanje vlade na Kosovu in odprava carinskih tarif s strani Prištine,'' je zaključila Tanja Fajon.

Naslednje srečanje Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora EU-Srbija bo potekalo 8. in 9. julija 2020 v Strasbourgu.

Vir fotografije: Evropski parlament

Vir fotografije: Evropski parlament

Vir fotografije: Evropski parlament

Vir fotografije: Evropski parlament

Vir fotografije: Evropski parlament

Vir fotografije: Evropski parlament