»Spoštovani!

Pozdravljam, da je Evropska unija podprla evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana, a žal zagotovil, s kakšno hitrostjo se bo širitev nadaljevala, ni. Investicije v razvoj regije, četudi znatne, ne morejo nadomestiti neizpolnjenih obljub evropskih vlad. Rezultate potrebujemo do konca leta in še v času slovenskega predsedovanja.

Evropska unija mora začeti pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo čimprej, še letos. Izgovora ni. Verodostojnost širitvenega procesa je na kocki. Kosovo že leta čaka na odpravo vizumov za državljane, država je izpolnila pogoje, mladi izgubljajo upanje in v regiji se dogaja beg možganov. 

Problemi korupcije, organiziranega kriminala, političnih posegov v sodstvo in medije so še prisotni v vseh državah, trdo delo se mora nadaljevati. A brez obnove zaupanja v širitveni proces bo napredek še naprej omejen.

Nedavna dogajanja v Črni gori, na meji med Kosovom in Srbijo ter v najvišjih institucijah Bosne in Hercegovine so alarmantna. V Srbiji, kjer posredujem v medstrankarskem dialogu, vlado pozivam, da izpolni dogovor iz septembra in stori vse, da zagotovi uravnoteženo medijsko poročanje in pogoje za demokratične in poštene volitve prihodnje leto. Srbija mora nujno izboljšati politično ozračje in nadaljevati reforme, če želi čimprej odpreti nova poglavja v pogajanjih za članstvo. 

Spoštovani. Nujno je, da obnovimo zaupanje.

Predsednike vlad in držav pozivam, da premaknejo širitveni proces v višjo prestavo. Do konca leta potrebujemo rezultate. 

Hvala.«