»Zadovoljna sem, da so se pogajanj udeležile tako parlamentarne kot zunajparlamentarne stranke, in da smo po dveh dneh napornih, a konstruktivnih pogovorov sprejeli dobro podlago za napredek v poboljšanju pogojev za volitve, normalizacijo politične atmosfere v državi in zaupanje volivk in volivcev v institucije, pristojne oblasti in volilni proces,« je dejala evropska poslanka Tanja Fajon.

»Ukrepi, ki smo jih predlagali pogajalci, zadevajo medije in volilni proces. Dogovorili smo se med drugim o vzpostavitvi začasnega strokovnega posvetovalnega telesa, ki bo nadozoroval stanje v medijih in volilni proces, ter obveščal redno javnost, kot tudi o razširitvi Republiške volilne komisije s člani parlamentarne in zunajparlamentarne opozicije. Gre za pomemben korak naprej. Vlada, Skupščina in pristojne institucije so se zavezali k izpolnitvi tako danes dogovorjenih ukrepov v dogovorjenih rokih, kot tudi o nadaljevanju izvajanja priporočil OVSE/ODIHR. Verjamem, da je s skupnimi in iskrenimi napori vseh zaupanje mogoče okrepiti tako na strani opozicije, ki je bojkotirala prejšnje volitve, kot volilvk in volivcev v volilni proces. Žogica je zdaj na strani vseh odgovornih v Srbiji, Evropski parlament bo priprave na volitve pozorno spremljal naprej. 

»Normalizacija politične atmosfere, zagotovitev demokratičnih in poštenih volitev, delovanje institucij, svoboda in pluzalizem medijev so ključni za napredek Srbije na poti k EU. Želim, da država še letos odpre nova poglavja v pristopnih pogajanjih za članstvo v EU,« je še dejala poslanka.