Osnovna tema so bili seveda pogovori o reševanju krize. Swoboda je večkrat poudaril, in to je bilo tudi njegovo najpomembnejše sporočilo,  da tako Slovenija kot Evropa potrebujeta uravnoteženo politiko, v kateri so nujni fiskalna konsolidacija, uravnotežen proračun in pravično obdavčenje. Slednjega je treba porabiti za investicije, da bomo lahko bolj konkurenčni.

Prav zaradi investicij so socialisti in demokrati do evropske fiskalne pogodbe kritični: potrebujemo program za rast in zaposlovanje, torej nekaj več kot zgolj varčevalne ukrepe. Poleg tega v pogodbi ni jasne definicije strukturnega deficita.

Ogromno denarja za investicije bi lahko pridobili iz naslova davčnih utaj in finančnih goljufij, investirati pa bi morali v izobraževanje in zagon malih in srednjih podjetij. Tu je evropska prihodnost.  

Swoboda je poudaril tudi usmerjanje prihodnosti na mlade in opozoril, da mladi državo prevečkrat jemljejo kot sovražnika. Omenil je tudi francoske volitve, o katerih je prepričan, da bodo prinesle pozitivne spremembe.

Obisk Ljubljane je bil eden od obiskov, kakršne Hannes Swoboda načrtuje v vseh prestolnicah EU, in sicer, kot je poudaril, z namenom spodbuditi podporo politiki socialnih demokratov, ki je nujna za zdrav in vzdržen razvoj Evrope.