Poudarila je, da nikoli ne smemo pozabiti na vzroke vojne in da v Evropi, ki jo žal zaznamuje vzpon nacionalizma, avtoritarnega duha in vse večje neenakosti, ob teh pojavih ne smemo molčati: »To je naša dolžnost, zaveza vaših potomcev, da bomo širili vrednote spoštovanja, strpnosti in sočutja, solidarnosti.«   

»Vaša osebna bolečina in veličina, naše drage gostje, je vtkana v kolektivni spomin. In naša naloga in obveza je, da ta kolektivni spomin utrjujemo in obujamo. Ker nočemo vojne, ne sprejemamo sovraštva in ne podpiramo zatiranja,« je povedala Tanja Fajon in udeleženkam izrekla zahvalo in spoštovanje.  

Zavedamo se, da gre za poslavljajočo se generacijo, in kot vsako leto je bil tudi letos dogodek prežet z veliko čustvi, žal se ga je zaradi zdravstvene krize zmoglo udeležiti nekaj manj internirank. V Sloveniji je živih še približno 150 pričevalk. Vsem želimo zdravja.

Govor poslanke lahko preberete tukaj.