Kot evropska poslanka želim pojasniti, da poslanci Evropskega parlamenta nismo podpisniki tega sporazuma, saj Evropski parlament o končnem besedilu sporazuma ACTA še ni razpravljal.
V tem trenutku še ni znano, kdaj bo, se bomo pa vsekakor že pred samim glasovanjem znašli pred zelo vročo razpravo.
Za začetek pričakujemo razpravo v odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), odgovornemu za varovanje pravic državljanov, človekovih pravic in temeljnih pravic na ozemlju Unije. V odboru se bomo oprli na nedavno pripravljeno mnenje parlamentarne službe o pravnih temeljih in skladnosti sporazuma z evropski pravnim redom, ki je bilo narejeno na pobudo odbora za mednarodno trgovino INTA, ter seveda na pomisleke in opozorila, ki jih v zadnjih mesecih in dneh na nas naslavljajo številni državljani. To so predvsem strah pred spletno cenzuro, nadzorom in zmanjšano svobodo govora, ki bi lahko predstavljali kršenje demokratičnih vrednoti in temeljnih svoboščin, ter vprašanja, komu resnično služijo avtorske pravice in zakaj so pogajanja potekala tako netransparentno.

Pričakujem, da bomo v omenjenem odboru s svojim mnenjem dodatno osvetlili razpravo v parlamentu in pomembno vplivali na končno glasovanje. O odločitvi parlamenta ne morem špekulirati, lahko pa spomnim, da je Evropski parlament prav zaradi premajhne zaščite evropskih državljanov nedavno že zavrnil eno od mednarodnih pogodb, in sicer t.i. sporazum Swift o prenosu bančnih podatkov.

Sicer pa sem bila marca 2010 med podpisniki pisne izjave o ACTA sporazumu, ki jo je podpisalo več kot 400 poslanskih kolegov in s katero smo opozorili na pomanjkljivosti oz. neustrezne rešitve, ki jih sporazum prinaša prav na področju zaščite varovanja zasebnosti in cenzure.