V uvodu utemeljitve nominacije so poslanci o sociologinji, filozofinji, političarki in publicistki dr. Spomenki Hribar zapisali: „Dr. Spomenka Hribar, ki jo zaradi njenega vsestranskega javnega delovanja skozi več desetletij mnogi imenujejo "vest slovenske politike", je neumorna borka za priznanje človekove enkratnosti, za spoštovanje svetosti človeškega življenja in za demokracijo kot okvir za spoštovanje človekovih pravic.".

Dr. Spomenka Hribar je delovala kot raziskovalka na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, kot odgovorna urednica Nove revije ter kot aktivna članica kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic, predvsem pa je avtorica številnih člankov, zbornikov, znanstvenih monografij in knjig.

Kot njeno prelomno delo je Ivo Vajgl, avtor utemeljitve, označil njen esej Krivda in greh, „ki govori o povojnih množičnih pobojih v Sloveniji in bivši Jugoslaviji, o temi, ki je bila dolga leta tabuizirana, zamolčana in prikrivana. Bolj kot kdajkoli je življenjsko delo Spomenke Hribar aktualno danes, ko Evropo in svet pretresajo spori in kršitve človeške integritete in pravic".

Dr. Igor Šoltes je ob podpori predlogu izrazil spoštovanje do nominiranke in izpostavil njena dolgoletna prizadevanja, da bi država, politika, ljudje, drug med drugimi in sami s seboj sprejeli spravo, spoštovanje in opravičilo ter da bi končali z delitvami.

Poslanka Tanja Fajon pa je dodala, da je Spomenka Hribar vest politike tudi takrat, ko govorimo o odnosu do priseljencev, o tolerantnosti in multikulturnosti , kar lahko iz slovenskega prostora preslikamo tudi v sodobno Evropo.

Kot izhaja iz pravil EP o nagradi Državljan Evrope, se nagrada med drugim podeljuje posameznikom ali skupinam oziroma združenjem državljanov za delovanje na področjih, ki predstavljajo „zavezanost vrednotam Listine Evropske unije o temeljnih pravicah" in spodbujanju „vzajemnega razumevanja in tesnejšega povezovanja med državljani držav članic".

Lani je nagrado Državljan Evrope prejel tržaški pisatelj in dosledni popisovalec grozot fašizma Boris Pahor, leta 2012 pa sta iz Slovenije nagrado prejela dva nagrajenca, prof. dr. Lovro Šturm in prostovoljski projekt računalniškega opismenjevanja starejših Simbioza.