»Vsakršno spolno nadlegovanje, kamor sodijo tudi neprimerni dotiki, opazke, pisma, pogojevanje delovnega mesta s spolnimi uslugami in podobno, je popolnoma neprimerno in do njega moramo imeti ničelno toleranco. Žrtve pozivam, da vse tovrstne napade prijavijo, Evropski parlament pa jih mora zaščititi, sočasno s preganjanjem in kaznovanjem storilcev,» je povedala poslanka Tanja Fajon.          

Poslanci pozivajo države članice, naj v kampanje ozaveščanja in preprečevanja dejavno vključijo tudi moške, Evropski komisiji pa ponovno predlagajo, naj pripravi celovito strategijo EU za boj proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem in spolno zlorabo žensk in deklet.

Resolucija se v posebnem delu nanaša tudi na spolno nadlegovanje v Evropskem in nacionalnih parlamentih. Poslanci med drugim pozivajo predsedstvo EP, naj nemudoma razišče primere, o katerih so poročali mediji, ustanovi mrežo zaupnih svetovalcev za pomoč žrtvam in spodbuja izmenjevanje dobrih praks. Na koncu poziva politike, naj delujejo kot odgovorni vzorniki pri preprečevanju spolnega nadlegovanja in boju proti njemu v parlamentih in širše.

»Zloraba položaja moči za spolne namene in to v instituciji, ki sama celo predpisuje oziroma potrjuje človekove pravice in zakonodajo, je še posebej zavržno dejanje,« je poudarila Tanja Fajon.          

Besedilo resolucije je dostopno na spletni strani Evropskega parlamenta