Poslanka Fajon je v Evropskem parlamentu pobudnica in soustanoviteljiva skupine SPARC. Ta združuje znanost, stroko, zdravstveno osebje in bolnike v Evropi v boju proti redkim rakavim boleznim tudi s pomočjo ciljane radionuklidne terapije, ki predstavlja izjemen premik v paradigmi zdravljenja bolnikov z rakom. Iz Slovenije v skupini na povabilo poslanke sodelujeta tudi predstojnica klinike za nuklearno medicino v Ljubljani, doc.dr. Katja Zaletel ter doc.dr. Luka Ležaić.

'Možnost sodelovanja pri prenovi strategije Evropske komisije v boju proti raku je za Slovenijo, kjer tovrstno zdravljenje nevroendokrinih tumorjev uspešno izvajamo že deset let, izjemno pomembna. Potrebe bolnikov z rakom naraščajo, radionuklidno zdravljenje postaja uspešno tudi za nekatere druge oblike raka - predvsem raka prostate. Potrebni bodo finančna sredstva, ustrezna infrastruktura in visoko usposobljeno medicinsko osebje. Evropski komisiji zato predlagamo, da razmisli o zakonodajnih in nezakonodajnih smernicah za izboljšanje pogojev v bolnišnicah in standardov usposabljanja osebja po vsej Evropi'', sta povedala slovenska člana skupine SPARC.

Evropska komisija je junija letos objavila časovni načrt strategije s področja farmacije za Evropo s ciljem, da v vseh državah EU zagotovi oskrbo z varnimi in cenovno dostopnimi zdravili ter podpre inovativna prizadevanja farmacevtske industrije. Skupina SPARC je skozi javni posvet in s prvo skupno pobudo, ki jo je koordinirala poslanka Fajon, poudarila “nujnost inovativnih rešitev pri zdravljenju, zagotovitev zadostnih finančnih sredstev, predvsem pa dostop vseh bolnikov do ustreznega in najbolj modernega načina zdravljenja in zdravil kjerkoli po Evropski uniji.”