- se z ljudmi na mejah ravna spoštljivo. Med nadzorom na meji in postopkom vrnitve morajo biti njihove pravice spoštovane, tudi pravica do prošnje za azil.

- Se spoštuje pravica do svobode migrantov in prosilcev za azil. Pridržanje mora biti skrajni ukrep, otrok pa se v Evropi za namene nadzora migracij ne sme več zadrževati.

- Ljudje na begu zaradi svojega statusa migranta ne bodo več žrtve zlorab. Tisti, ki so žrtve zlorab ali izkoriščanj, pa morajo imeti dostop do pravnih sredstev.

Ljudje bežijo in pridejo v Evropo zaradi različnih razlogov. Želijo si boljše prihodnosti in boljšega življenja kot ga imajo doma. Na žalost k temu ni vedno tako.

Mnogi Evrope nikoli ne dosežejo. Umrejo zaradi pomanjkanja osnovnih živil (hrane, vode), se utopijo ali pa jih presežejo patruljni čolni in jih vrnejo v državo, iz katere so izpluli. Samo v letu 2011, v času vstaj v državah severne Afrike in Bližnjega vzhoda, je med prečkanjem Sredozemskega morja umrlo najmanj 1.500 ljudi. Nihče jih ni rešil. In to v Sredozemskem morju, ki je eno najbolj prometnih in nadzorovanih morij na sveta. Medtem ko so se borili za življenje, so se države prerekale, katera bi jih morala rešiti in kam naj jih odpeljejo.

"Ne le kot Evropski poslanki, temveč tudi kot človeku, se mi zdijo take zgodbe nedopuste in jih moramo nemudoma ustaviti. Naj samo omenim, da zadnja izhodišča za pogajanja o večletnem finančnem programu za področje azila in migracij niso spodbudna, saj zmanjšujejo sredstva, namenjena področju varnosti in državljanov za 2,1 milijarde evrov in imajo neposreden vpliv na izvajanje prihodnjih skladov za migracije in azil ," je situacijo komentirala Tanja Fajon.

Za tiste, ki jim uspe v Evropo, se pot v novo življenje verjetno ne začne tako, kot so si zamislili. Ko prispejo v Evropo, so številni migranti in prosilci za azil pridržani. Države uporabljajo prakso pridržanja, da bi ljudi odvrnile od prihajanja v Evropo. Migrante in prosilce za azil pogosto pridržijo za daljše obdobje, včasih v razmerah, ki še zdaleč ne ustrezajo mednarodnim standardom.

"Prihodnost evropske azilne in migracijske politike vidim v enotnih pravilih in v skupni odgovornosti vseh držav članic."

(Vir podatkov o kampaniji: AI)